Shorthand

Day 1 Shorthand Video :-1

2. Shorthand phrases or Shorthand phraseography Steno advance outline joining:-

3. shorthand phraseography and Shorthand Outlines :-

4. day-4 || Shorthand || Advance Outline || Shorthand Words || Steno India || shorthand videos

5.day 5 || Shorthand || Advanced || Phraseography || phrases || shorthand Outlines :-

https://www.youtube.com/watch?v=vKVjtiuFVxU
[pvg list=”grammalogues”]